Personvernerklæring

Personvernerklæring

Beskyttelsen av dine personopplysninger er spesielt bekymringsfull for oss. Vi behandler derfor dine data utelukkende på grunnlag av lovbestemmelsene og i samsvar med relevante databeskyttelsesforskrifter. Nedenfor finner du informasjon om hvilke data som blir samlet inn når du besøker eller bruker nettstedet vårt og som en del av et kontraktsforhold som salgspartner og hvordan de brukes, behandles eller videreføres.

Ansvarlig organ når det gjelder databeskyttelsesloven:

Vitana-X Europe AG
Zugerstrasse 76b
CH-6340 Baar, Sveits
E-post: support@vitanax.com
(heretter: VITANA-X)

For påstand om rettigheter i forbindelse med databeskyttelse eller for spørsmål angående bruk, innsamling eller behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig:

SBS DATA Protect GmbH, Hans-Henny-Jahnn-Weg 49, 22085 Hamburg, Mail: info@sbs-data.de

For påstanden om rettighetene som er nevnt i denne databeskyttelseserklæringen eller for spørsmål om bruk, innsamling eller behandling av personopplysninger, kontakter kunden den databeskyttelsesansvarlige som er nevnt ovenfor.

VITANA-X, som det ansvarlige organet i samsvar med databeskyttelsesforskrifter, er forpliktet til å beskytte personopplysningene og personvernet til kundene og behandle dem konfidensielt. Innsamling, lagring, modifisering, overføring, blokkering, sletting og bruk av personopplysninger er basert på gjeldende lovbestemmelser, særlig General Data Protection Regulation (GDPR).

Hos VITANA-X er kundedata beskyttet av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot tilgang fra uautoriserte personer, utilsiktet eller forsettlig manipulering, ødeleggelse eller tap. 

1. Få tilgang til data

Når du bruker nettstedet til informasjonsformål, samler VITANA-X bare de personopplysningene som kundens nettleser overfører til VITANA-X-serveren. Hvis kunden ønsker å se VITANA-X-nettstedet, samler VITANA-X følgende data, som er teknisk nødvendig for å vise nettstedet til kunden og for å sikre stabilitet og sikkerhet:

IP-adresse

Dato og klokkeslett for forespørselen

Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)

Innholdet i forespørselen (spesifikk side)

Tilgangsstatus / HTTP-statuskode

mengde data som er overført i hvert tilfelle

Nettsted som forespørselen kommer fra

Nettleseren

Operativsystem og overflaten

Språk og versjon av nettleserprogramvaren

Imidlertid lagrer webserveren disse dataene separat fra andre data, VITANA-X kan ikke tilordne disse dataene til en bestemt person.

Denne databehandlingen er basert på art. 6 nr. 1 S.1 lit. f GDPR for å beskytte de legitime interessene til VITANA-X, nemlig optimalisering av tilbudet.

2. Bruk av informasjonskapsler

I tillegg til de nevnte data, lagres informasjonskapsler på kundens datamaskin når du bruker nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken som er tilordnet nettleseren som brukes av kunden, og gjennom hvilken viss informasjon flyter til stedet som angir informasjonskapselen. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De tjener til å gjøre Internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt.

Nettstedet VITANA-X bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis omfang og funksjonalitet er forklart nedenfor:

a) Forbigående informasjonskapsler blir automatisk slettet når du lukker nettleseren. Dette inkluderer økt-informasjonskapsler. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som forskjellige forespørsler fra nettleseren din kan tilordnes til fellesøkten. Dette gjør at datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktkakene blir slettet når du logger ut.

b) Vedvarende informasjonskapsler blir automatisk slettet etter en spesifisert periode, som kan variere avhengig av informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

c) Flash-informasjonskapsler registreres ikke av nettleseren din, men av Flash-plugin-modulen din. Disse objektene lagrer de nødvendige dataene uavhengig av nettleseren du bruker, og har ikke en automatisk utløpsdato.

d) Informasjonskapsler fra tredjepart er ikke satt av VITANA-X, men av en tredjepart. Tredjeparts informasjonskapsler opprettes for eksempel av tjenestene til Google Analytics, som er integrert i VITANA-X-nettstedet. Disse tredjeparts-informasjonskapslene genereres av integrerte plugins eller teknologier fra tilsvarende organisasjoner. VITANA-X har ingen innflytelse på informasjonskapslene og personverninnstillingene til disse tjenestene eller organisasjonene og påpeker uttrykkelig at tredjeparts tjenester som bare er underlagt deres respektive retningslinjer for informasjonskapsel og informasjon.

Du kan finne informasjon om informasjonskapsler fra følgende tredjeparts tjenester på disse koblingene:

Google Analytics:

www.google.com/intl/de/policies/technologies/cookies/

Kunden kan konfigurere nettleserinnstillingene i henhold til hans ønsker og nekte å godta informasjonskapsler. Hvis kunden ikke vil at flash-informasjonskapslene skal behandles, må de installere et tilsvarende tillegg, f.eks. B. "Bedre personvern" for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash Killer-informasjonskapselen for Google Chrome. Kunden kan forhindre bruk av HTML5 lagringsobjekter ved å bruke den private modusen i nettleseren. VITANA-X anbefaler også at du manuelt sletter informasjonskapsler og nettleserhistorikk med jevne mellomrom. VITANA-X påpeker at ikke alle funksjoner på dette nettstedet kan deaktiveres ved å deaktivere informasjonskapsler.

Denne databehandlingen er basert på art. 6 nr. 1 S.1 lit. f GDPR for å beskytte de legitime interessene til VITANA-X, nemlig optimalisering av tilbudet.

3. Innsamling og bruk av personopplysninger for kontaktforespørsler

Hvis du kontakter VITANA-X via e-post eller via kontaktskjemaet, vil dataene som er gitt (e-postadressen din og navnet ditt) lagres av VITANA-X for å svare på spørsmålene. VITANA-X sletter dataene som oppstår i denne sammenheng etter at lagringen ikke lenger er nødvendig, for eksempel når saken er løst. Ellers vil behandlingen være begrenset hvis det er lovbestemte oppbevaringskrav.

Denne databehandlingen skjer på grunnlag av art. 6 nr. 1 S.1 lit. en GDPR i forbindelse med samtykke gitt av kunden.   

4. Databehandling med hensyn til kunder når de inngår kontrakt og betaler

Følgende personopplysninger lagres når du bestiller produkter:

1. Hilsen,

2. Navn,

3. Adresse,

4. telefonnummer,

5. faksnummer,

6. E-postadresse,

7. Muligens en annen leveringsadresse,

8. Muligens et eksisterende moms-ID-nummer

9. Kredittkort, bank og overføringsdata.

VITANA-X bruker disse data utelukkende med det formål å utføre kontrakten og nødvendig kommunikasjon med kundene. Dette inkluderer å igangsette, inngå, behandle, garantere og om nødvendig reversere kontrakten. Dataene vil bli lagret til kontrakten er implementert. Så langt det er perioder for handel og skatteoppbevaring, kan lagringens varighet være opptil 10 år.

Denne databehandlingen er basert på art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR for gjennomføring av kontrakten. Det rettslige grunnlaget for ytterligere lagring av skatte- og handelsrettslige grunner er nødvendigheten i henhold til loven iht Art. 6 punkt 1 setning 1 lit. c GDPR.

5. Databehandling med hensyn til salgspartnere

For å inngå og utføre en kontrakt som salgspartner, trenger vi følgende personopplysninger fra deg:

Hilsen, etternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, IBAN og BIC, firmanavn, avgiftsnummer, mva ID-nummer.

Denne informasjonen er nødvendig for å etablere og utføre kontrakten som en salgspartner, spesielt for å behandle provisjonsbetalinger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse dataene er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

Som salgspartner har du tilgang til back office. I dette back office vil du motta en oversikt over ordrene du har satt i gang. For å gjøre dette, vil du se følgende informasjon om personene som bestilte deg bestilling:

Bestillingsnummer, ordredato, karriereposisjon, etternavn, fornavn, e-post, nettoverdien av ordrene for forrige måned, tid for den siste aktiviteten på nettet. Denne informasjonen er nødvendig for beregning og sporbarhet av provisjonskrav. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse dataene er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

Du kan også se en teamoversikt i back office. Der vil du finne informasjon om salgspartnerne du har rekruttert i downline. Følgende informasjon vises:

Karriereposisjon, etternavn, fornavn, nettoverdien av ordrer for foregående måned, tid for siste online aktivitet. Denne informasjonen er nødvendig for beregning og sporbarhet av provisjonskravene. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse dataene er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

6. Dataoverføring

VITANA-X viderefører bare personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kontrakten eller for å ivareta de legitime interessene til VITANA-X. VITANA-X bruker eksterne tjenesteleverandører (kontraktsprosessorer) for å gjennomføre kontrakten. Det er inngått separate ordrebehandlingskontrakter med tjenesteleverandørene for å sikre beskyttelsen av personopplysninger.

For utførelse av leveransen blir kundens fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer videresendt til rederiet. Denne dataoverføringen skjer for å oppfylle kontraktsforholdet til deg som kunde. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

For betalingsbehandling blir kundens betalingsdata, nemlig fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer videresendt til den respektive betalingsleverandøren. Bestemmelsene om databeskyttelse til respektive betalingsleverandør gjelder også. Denne databehandlingen foregår for å gjennomføre kontraktsforholdet til deg som kunde eller basert på samtykket du har gitt. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 punkt 1 punktum 1 lit. a eller tent. b GDPR.

For å beregne differanseprovisjonen til salgspartnerne fra din up-line, vises informasjonen ovenfor om bestillinger og teamoversikt også for salgspartnerne i hvis downline du er. Salgspartnerne mottar følgende informasjon fra Up-Line:

Karriereposisjon, etternavn, fornavn, e-post, nettoverdien av ordrer for forrige måned, tid for siste online aktivitet. Denne informasjonen er nødvendig for beregning og sporbarhet av differansekommisjonen til din up-line. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av disse dataene er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

For betalingsbehandling blir betalingsdetaljene til salgspartnerne, nemlig fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, IBAN og BIC videresendt til kredittinstitusjoner eller betalingsformidlere.

For å behandle regnskapet vårt, overfører vi personopplysninger, nemlig fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til salgspartnerne i forbindelse med kundeordrer og provisjonserklæringer, til vår eksterne regnskapstjenesteleverandør.

Dataene blir overført til tjenesteleverandørene som er nevnt for å gjennomføre kontraktsforholdet til deg som salgspartner. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. b GDPR.

7. Bruk av dataene til reklameformål, nyhetsbrev

VITANA-X bruker personlige kundedata for kun å sende kundene et nyhetsbrev hvis kundene har gitt forhåndsgodkjenning.

Nyhetsbrevet sendes av Clickfunnels-verktøyet fra Etison LLC, 1860 W. Lakes Place, Meridian, Idaho 83646, USA (heretter: Clickfunnels).

Den eneste obligatoriske informasjonen for sending av nyhetsbrevet er e-postadressen. Levering av ytterligere, separat merkede data er frivillig og brukes til å adressere kunden personlig. Etter bekreftelse lagrer VITANA-X kundens e-postadresse med det formål å sende nyhetsbrevet.

Disse personopplysningene lagres på Clickfunnels 'servere i USA. Clickfunnels bruker denne informasjonen til frakt og evaluering på vegne av VITANA-X. Videre kan Clickfunnels bruke disse dataene til å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, for eksempel for å teknisk optimalisere forsendelsen og presentasjonen av innholdet eller for økonomiske formål, for å bestemme hvilke land mottakerne kommer fra. Clickfunnels bruker imidlertid ikke kundedata for å skrive til dem selv eller for å gi dem videre til tredjepart. Clickfunnels 'personvernregler kan sees her: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy

VITANA-X evaluerer brukerens oppførsel når nyhetsbrevet sendes. For denne evalueringen inneholder e-postene som sendes såkalte nettfyr eller sporingspiksler, som representerer bildepiler med en piksel som er lagret på VITANA-X nettsted. For evalueringene er dataene som er levert av brukeren og nettfyrene koblet til e-postadressen og en individuell ID for brukeren. Dataene blir bare samlet inn i en pseudonymisert form, så ID-ene er ikke koblet til brukerens andre personopplysninger, en direkte personlig referanse er utelukket. Brukeren kan når som helst innvende mot denne sporing ved å klikke på den separate lenken i hver e-post eller ved å informere VITANA-X via en annen kontaktmetode. Informasjonen lagres så lenge brukeren har abonnert på nyhetsbrevet. Etter å ha logget av lagrer VITANA-X dataene rent statistisk og anonymt.

Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykket til utsendelse av nyhetsbrevet og melde seg ut av nyhetsbrevet. Kunden kan trekke tilbake samtykket ved å klikke på lenken i hver nyhetsbrev-e-post, ved å bruke skjemaet på VITANA-X nettsted, eller via e-post support@vitanax.com forklare.

Denne databehandlingen er basert på det samtykket som er gitt, det juridiske grunnlaget er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. en GDPR.

8. Bruk av Google Analytics

VITANA-X bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google LLC ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som er lagret på kundens datamaskin og som muliggjør en analyse av kundens bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, blir kundens IP-adresse på forhånd forkortet av medlemslandene i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske området. Den fullstendige IP-adressen overføres bare til en Google-server i USA og forkortes der i unntakstilfeller. På vegne av VITANA-X vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere kundebruken av nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet og for å tilby andre tjenester relatert til VITANA-X og bruk av nettsteder og internett.

IP-adressen som overføres av kundens nettleser som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Kunden kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleserprogramvaren; Imidlertid påpeker VITANA-X at kunden i dette tilfellet ikke kan være i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full utstrekning. Kunden kan også forhindre Google i å samle inn dataene som genereres av informasjonskapselen og relatere til deres bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og i å behandle disse dataene fra Google ved å bruke nettleserpluggen tilgjengelig under følgende lenke -Laster ned og installerer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt kan kunden forhindre at Google Analytics samler inn data ved å klikke på følgende lenke. Det er satt opp en bortelukkingskake som hindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet:

"Velg bort cookie" for Google Analytics

Vær oppmerksom på at hvis du sletter informasjonskapslene i nettleserinnstillingene, kan dette føre til at bortvelgingen av informasjonskapsler også blir slettet og muligens må aktiveres på nytt av deg.

Nettstedet VITANA-X bruker Google Analytics med utvidelsen "anonymizeIp ()". Som et resultat blir IP-adresser behandlet i forkortet form, slik at de ikke kan knyttes til en person. Så langt dataene som samles inn om kunden er personlige, blir de umiddelbart ekskludert og personopplysningene blir slettet umiddelbart.

VITANA-X bruker Google Analytics for å analysere og forbedre bruken av nettstedet regelmessig. VITANA-X kan bruke statistikken som er oppnådd for å forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for brukeren. For unntakstilfeller der personlige data blir overført til USA, har Google sendt til EU-USAs personvernskjold, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Faks: +353 (1) 436 1001. Bruksvilkår:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversikt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæringen om databeskyttelse: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette nettstedet bruker også Google Analytics for en analyse av besøkende strømmer på tvers av enheter, som utføres via en bruker-ID. Kunden kan deaktivere analyse av tvers av enheter av bruken i kundekontoen under "Mine data", "Personlige data".

Denne databehandlingen utføres med det formål å forfølge den legitime interessen til VITANA-X, nemlig for å optimalisere tilbudet. Det rettslige grunnlaget er art. 6 punkt 1 punktum 1 lit. f GDPR.

9. Integrering av plugins og verktøy

Vi bruker plug-ins for sosiale medier (heretter: plug-ins) fra disse leverandørene:

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. 

Vi bruker den såkalte to-klikk-løsningen. Dette betyr at når du besøker nettstedet vårt, blir det i utgangspunktet ikke gitt noen personlige data til plug-in-leverandørene. Du kan gjenkjenne leverandøren av plugin-modulen ved å merke på boksen over den første bokstaven eller logoen. Vi gir deg muligheten til å kommunisere direkte med leverandøren av plug-in-en ved hjelp av knappen. Tilleggsleverandøren mottar bare informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende nettsiden til vårt online tilbud hvis du klikker på det markerte feltet og derved aktiverer det. Ved å aktivere plug-in-en overføres personopplysninger fra deg til den respektive plug-in-leverandøren og lagres der (for amerikanske leverandører i USA). Siden plug-in-leverandøren samler inn data spesielt ved hjelp av informasjonskapsler, anbefaler vi at du sletter alle informasjonskapsler via sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din før du klikker på den gråtonede boksen.

Vi har ingen innflytelse på datainnsamlingen og databehandlingsoperasjonene, og vi er heller ikke klar over hele omfanget av datainnsamling, formålene med behandlingen, lagringsperiodene. Vi har heller ingen informasjon om sletting av dataene som er samlet inn av plug-in-leverandøren.

Plug-in-leverandøren lagrer dataene som er samlet om deg som bruksprofiler, og bruker dem til å reklamere, markedsundersøkelser og / eller for å utforme nettstedet i tråd med krav. En slik evaluering gjennomføres spesielt (også for brukere som ikke er logget inn) for å vise behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på nettstedet vårt. Du har rett til å gjøre innvendinger mot opprettelsen av disse brukerprofilene, der du må kontakte den respektive plug-in-leverandøren for å utøve denne retten. Med programtilleggene tilbyr vi deg muligheten til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker.

Dataene blir gitt videre uavhengig av om du har en konto hos plugin-leverandøren og er logget inn der. Hvis du er logget inn med plug-in-leverandøren, blir dataene som er samlet inn fra oss, tildelt direkte til kontoen din hos plug-in-leverandøren. Hvis du trykker på den aktiverte knappen og f.eks. Hvis siden for eksempel er koblet, lagrer plug-in-leverandøren også denne informasjonen på brukerkontoen din og deler den offentlig med kontaktene dine. Vi anbefaler at du logger av regelmessig etter bruk av et sosialt nettverk, men spesielt før du aktiverer knappen, da du på denne måten kan unngå å bli tildelt profilen din av plug-in-leverandøren.

Ytterligere informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av denne plugin-leverandøren, kan du finne i databeskyttelseserklæringene til disse leverandørene gitt nedenfor. Der vil du også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte ditt personvern:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er et datterselskap av Google LLC, som har sendt til EU og USAs personvernskjold, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Kunden kan finne ytterligere informasjon om dette i Instagrams databeskyttelseserklæring: http://instagram.com/about/legal/privacy/ ; Instagram har sendt inn til EU og USAs personvernskjold, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; Ytterligere informasjon finner du i Twitters databeskyttelseserklæring kl http://twitter.com/privacy ; Twitter Inc. er forpliktet til prinsippene i EU og USAs personvernskjold. Du finner mer informasjon på:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAOu0026amp;status=Active

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Facebook Inc., det amerikanske morselskapet til Facebook Ireland Ltd., er sertifisert under EU-US Privacy Shield og er derfor forpliktet til å oppfylle kravene i europeisk databeskyttelseslov. Mer informasjon om Facebooks Privacy Shield-status finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACu0026amp;status=Active, Du finner Facebooks komplette retningslinjer for data her: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Denne databehandlingen er basert på art. 6 nr. 1 S. 1 lit. en GDPR basert på ditt gitte samtykke og på grunnlag av art. 6 punkt 1 S.1 lit. f GDPR for å beskytte de legitime interessene til VITANA-X, nemlig optimalisering av tilbudet.

10. Fan-side på Facebook

VITANA-X bruker den tekniske plattformen og tjenestene til Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") for informasjonstjenesten som tilbys her.

I følge CJEU er det et felles ansvar i betydningen Art 26 GDPR mellom Facebook og operatøren av en Facebook-fanside for personopplysningene som behandles via Facebook-fanesiden. Av denne grunn har Facebook og VITANA-X inngått en avtale om delt ansvar, som du kan få tilgang til her.

VITANA-X gir følgende informasjon om databehandling på vår Facebook fan-side:

(1) Ansvarlige personer

Behandlingen av dine personopplysninger på Facebook-fanesiden til VITANA-X gjennomføres i fellesskap med:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

(2) databehandling

Når du åpner en Facebook fan-side, overføres IP-adressen til sluttapparatet ditt til Facebook. I følge Facebook blir denne IP-adressen anonymisert og slettet etter 90 dager, minst så langt det er en tysk IP-adresse. I tillegg lagrer Facebook ytterligere informasjon om sluttenhetene til brukerne, for eksempel nettleseren som ble brukt. Facebook kan kanskje tilordne IP-adresser til enkeltbrukere. Hvis du er logget inn på Facebook-kontoen din mens du besøker fan-siden vår, er det en cookie med din Facebook-ID på sluttapparatet ditt. Takket være denne informasjonskapselen kan Facebook forstå at du har besøkt fan-siden vår og hvordan du har brukt den. Facebook bruker denne informasjonen for å presentere tilpasset innhold eller reklame.

Hvis du ikke ønsker dette, bør du logge ut av Facebook-kontoen din eller deaktivere funksjonen "forbli innlogget". Vi anbefaler også å slette informasjonskapslene på enheten din og lukke og starte nettleseren på nytt. Denne prosessen sletter Facebook-informasjon som Facebook kan bruke til å koble deg sammen.

Imidlertid, hvis du ønsker å bruke de interaktive funksjonene til fan-siden vår, må du logge inn på Facebook igjen med Facebook-påloggingsinformasjonen. Dette gjør at Facebook også kan lenke til deg igjen.

Hvordan Facebook bruker dataene fra besøket på Facebook-sider til sine egne formål, i hvilken grad aktiviteter på Facebook-siden blir tildelt til enkelte brukere, hvor lenge Facebook lagrer disse dataene og om data fra et besøk på Facebook-siden til tredjeparter vil ikke bli gitt videre av Facebook endelig og er ikke kjent for oss. Som bruker av fan-siden vår kan vi bare henvise deg til informasjonen fra Facebook angående databeskyttelse. 

Informasjonen som samles om deg i denne sammenhengen blir behandlet av Facebook og om nødvendig overført til land utenfor Den europeiske union.

Facebook beskriver generelt sett hvilke opplysninger Facebook mottar og hvordan den brukes i retningslinjene for databruk. Der vil du også finne informasjon om kontaktalternativer for Facebook og innstillingsalternativene for annonser. Retningslinjene for bruk av data er tilgjengelige på følgende lenke: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Du finner Facebooks komplette retningslinjer for data her:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebooks personvernregler inneholder ytterligere informasjon om databehandling:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Opposisjonsalternativer (såkalt opt-out) kan stilles her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og her http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., det amerikanske morselskapet til Facebook Ireland Ltd., er sertifisert under EU-US Privacy Shield og er derfor forpliktet til å oppfylle kravene i europeisk databeskyttelseslov. Mer informasjon om Facebooks Privacy Shield-status finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACu0026amp;status=Active.

Overføring og videre behandling av brukernes personopplysninger i tredjeland, for eksempel USA, og tilhørende mulige risikoer for deg som bruker, kan ikke vurderes av oss som operatør av Facebook-fansiden.

(3) Innsynsfunksjon

Facebook leverer også en serie statistiske data for SBS-Legal som en fan-sideoperatør som en del av den såkalte "Insights" -funksjonen. Denne statistikken genereres og leveres av Facebook. Vi som operatør av fan-siden har ingen innflytelse på generasjonen, spesielt kan vi ikke forhindre denne funksjonen. Som en del av "Insights" -funksjonen, blir vi vist følgende informasjon for kategoriene "Fans", "Subscribers", "Reached People" og "Interacting People":

Sideaktiviteter som sidevisninger, forhåndsvisning av sider, handlinger på siden; Nå aktiviteter som "Likes", Nådde personer og anbefalinger, Bidragsaktiviteter som bidragsinteraksjoner, videovisninger, kommentarer, delt innhold.

I tillegg får vi statistisk informasjon om Facebook-gruppene som er lenket til fansiden vår. I samsvar med Facebook-vilkårene for bruk, som alle brukere har sagt ja til når de oppretter en Facebook-profil, kan vi også identifisere abonnentene og fansen på siden og se deres profiler og annen informasjon som er delt av dem.

Facebook gir mer informasjon om dette ved følgende lenke:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

VITANA-X bruker disse dataene, som er tilgjengelige i samlet form, for å gjøre bidrag og aktiviteter på fansiden mer attraktive for brukere, for eksempel for innhold og tidsplanlegging av bidrag. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er art. 6 punkt 1 punktum 1 lit. f GDPR, nemlig vår berettigede interesse for å optimalisere tilbudet.

(4) Lagringsperiode

Vi lagrer bare informasjonen som er overført av Facebook så lenge din interesse for sletting eller anonymisering ikke oppveier din.

Hvis du ikke lenger vil ha databehandlingen beskrevet her i fremtiden, kan du bruke funksjonene "Jeg liker ikke denne siden lenger" og / eller "Ikke abonner på denne siden" for å avbryte forbindelsen til brukerprofilen din til fan-siden vår.

(5) Dine rettigheter som registrert

Vi anbefaler at du retter alle henvendelser eller andre spørsmål angående dine rettigheter som er oppført på slutten av denne databeskyttelseserklæringen til Facebook, ettersom bare Facebook har full tilgang til brukerdataene. Hvis du fremdeles sender forespørselen din til oss, vil den selvfølgelig bli behandlet og videresendt til Facebook.

11. Rettigheter til de berørte

De registrerte har rett til:

- Informasjon om behandlingen av dataene dine

Retting eller sletting av dataene dine

Begrensning av behandlingen

- Innvendinger mot behandling

-Dataportabilitet

Tilbakekall av ditt gitte samtykke med fremtidig virkning

-Klager til tilsynsmyndigheten for databeskyttelse

En liste over alle tilsynsmyndigheter for Tyskland finner du her https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Østerriksk databeskyttelsesmyndighet:

https://www.dsb.gv.at/

12. Endringer i databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre erklæringen om databeskyttelse for å tilpasse den til endringer i den juridiske situasjonen eller endringer i tilbudene våre.

Vi håper at denne informasjonen vil hjelpe deg med å utøve dine rettigheter. Hvis du ønsker mer informasjon om databeskyttelsesforskrifter, står vi til din disposisjon.

Status for databeskyttelseserklæring: 05.09.2019

nn_NONorsk nynorsk
X
X